„Warszawa, Spacer w czasie”

Warszawa, Spacer w czasie – luksusowo wydany album ,którego głównym motywem jest spacer w czasie. Przy pomocy kalek i porównań zdjęciowych staraliśmy się odzwierciedlić największe zmiany jakie zaszły w polu naszego widzenia przez z górą sto lat fotografii. Nasz album jest przypomnieniem Warszawy dawnej i współczesnej. Nieustannie zmieniającej się. Pięknej i brzydkiej. Pociągającej i irytującej. Warszawy pełnej sprzeczności. Tragicznej i zabawnej. Bohaterskiej i zwyczajnej, codziennej.