„Kościoły Poznania”

Publikacja prezentuje wszystkie kościoły poznańskie, poczynając od archikatedry, a kończąc na obiektach, których budowę rozpoczęto w ostatnich latach. Świątynie ukazane są w porządku alfabetycznym – wyjątek stanowią dwa najważniejsze kościoły miasta: Bazylika Archikatedralna oraz Kolegiata Farna, które z racji ich rangi umieszczono na początku.