„Swarzędz i okolice”

Album powstał z inicjatywy Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu dla uczczenia 370-lecia nadania praw miejskich miastu Swarzędz oraz 50-lecia założenia Spółdzielni Mieszkaniowej. Dokument lokacyjny miasta wystawił w 1638 r. na zamku w Kórniku ówczesny właściciel Swarzędza Zygmunt Grudziński herbu Grzymała, nadając miastu nazwę Grzymałów. W kolejnych latach nazwę tę wyparła dawna nazwa wsi Swarzędz. Lokacja potwierdzona została przez króla Władysława IV Wazę.