„Roman Giertych. Między prawem a polityką”

Wywiad – rzeka z byłym premierem mec. Romanem Giertychem przeprowadzony przez dr Krzysztofa Gołatę i  Jana Waligórę. Tematyka obejmuję historię rodziny i dokonania głównego bohatera na niwie społeczno-politycznej. Ciekawym uzupełnieniem są  opinie na temat najważniejszych postaci życia publicznego w Polsce uszeregowane w formie abecadła.