„Poznań, Spacer w czasie. 50 lat minęło”

Kolejny z serii albumów „Spacer w czasie” obejmuje tematyką lata 60-te Poznaniu. Znów przy pomocy kalek i porównań zdjęciowych staraliśmy się przedstawić zmiany jakie zaszły w polu naszego widzenia w okresie ostatnich pięćdziesięciu lat. Autorem zdjęć archiwalnych jest znany, poznański fotografik Janusz Korpal. Zawartość merytoryczną albumu przygotował red. Krzysztof Smura, obficie okraszając fotografie ciekawostkami z życia miasta.